Beleidsplan 2024-2026

Stichting Mijn naam is haas, onder leiding van Judith Bruynzeels, werkt vanuit verschillende kunstdisciplines. Maatschappelijke vraagstukken zijn de katalysator voor het theatrale onderzoek. Het onderzoek is gericht op impact creëren vanuit een gedeelde ervaring.

Doelstelling zoals beschreven in de statuten:

Stichting Mijn naam is haas heeft als doel initiëren, ontwikkelen, organiseren, produceren en uitvoeren van kunstzinnige maatschappelijk betrokken projecten, al dan niet op het snijvlak van kunst en zorg en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of bevorderlijk kan zijn.

Missie 2024-2026

Door middel van de projecten die de stichting initieert, produceert en uitvoert dragen we bij aan bewustwording en bespreekbaar maken van complexe onderwerpen zoals seksueel misbruik. Mijn naam is haas heeft in de komende jaren als prioriteit seksueel misbruik bespreekbaar en de dissociatieve problematiek invoelbaar te maken. Zodat spreken over misbruik gehoord kan worden. En de dissociatieve problematiek (h)erkend kan worden.

Strategie:

Twee jaren termijn:

Hazenbijeenkomsten

-De stichting blijft ook in 2024/2025 het land in gaan samen met Just Rijntjes (dramaturg en techniek) en Christel Kraaij (klinisch psycholoog en specialist in complexe dissociatieve problematiek). De samenwerking met Amanda Amelie is verstevigd in de Hazenbijeenkomst specifiek gericht op de gevolgen van seksueel misbruik.

In maart 2024 start het onderzoek naar de Hazenbijeenkomsten voor naasten geschikt te maken voor naasten en lotgenoten en hoe deze duurzaam te kunnen aanbieden vanuit o.a. de GGZ

Agis innovatiefonds, K.F. Heinfonds en de Hersenstichting hebben in 2023 subsidie toegekend zodat we kinnen starten. Dit traject heeft een looptijd van een jaar en is een samenwerking met Vereniging Caleidoscoop, Transitie LAB Doorn en GGZ Drenthe.

Poëziebundel koppelen aan poëzie optredens

-Boek (voorstelling) is ook los in de verkoop

Poëtisch audiolandschap uitwerken tot een openbare installatie/ voorstelling

Klein Zwitserland (werktitel) verder ontwikkelen naar openbare tentoonstelling , waarvan we 1 en 2 juni 2024 een nieuwe stap kunnen zetten met een tentoonstelling in Broek in Waterland.

Ontwikkeltraject uitwerken in het zoeken naar een meerstemmig verhaal. De stip aan de horizon is het toewerken naar een installatie/ voorstelling toe in 2025- 2026.

Het werven van gelden:

Door financiële ondersteuning van diverse subsidienten, donaties en verkoop van boeken kunnen we de projecten vormgeven.

Donaties zijn mogelijk via www.mijnnaamishaas.info/winkel en door het verkrijgen van een culturele ANBI status is dit aftrekbaar voor de donateurs/ sponsors.

Je kan het project ook financieel en inhoudelijk ondersteunen d.m.v. koop van kunstkaarten.

Donaties, schenkingen maken het op korte termijn mogelijk om de boeken te drukken en op langere termijn het gesprek gaande te houden middels kunstzinnige projecten en de benodigde organisatorische kosten (zoals website, boekhouding e.d.)  te kunnen blijven betalen. Deze laatste kosten worden vaak niet vergoed via subsidies.

Organisatie

Artistieke kern:

Judith Bruynzeels artistieke leiding

Theatermaker schrijver, performer, tekenaar.

Suzanne Huijs Grafische vormgeving – beeldend kunstenaar

Floris van Bergeijk Componist

Just Rijntjes Schrijver – dramaturg – techniek

Vera Jessen Juhrend Website (simplivera)

Bestuur (onbezoldigd)

Barbara Reijs Penningmeester

Tet van der Donk Voorzitter

Thijs de Bruijn Secretaris

Algemeen bestuurslid ( niet opgenomen bij KVK)

Miriam van Beurden – communicatie/ inhoud -publiek

Joeri Bleumer inhoudelijk sparringpartner

KVK: 17202221

RSIN: 817591370

Vestigingsadres:      

Meent 169

4847 NS Breda

Email: info@mijnnaamishaas.info

Telefoon: 0610502313