Beleidsplan 2022-2023

Stichting JUDKA theatermakers, onder leiding van Judith Bruynzeels, werkt vanuit verschillende kunstdisciplines. Maatschappelijke vraagstukken zijn de katalysator voor het theatrale onderzoek. Het onderzoek is gericht op impact creëren vanuit een gedeelde ervaring.

Doelstelling zoals beschreven in de statuten:

Stichting JUDKA theatermakers heeft als doel initiëren, ontwikkelen, organiseren, produceren en uitvoeren van kunstzinnige maatschappelijk betrokken projecten, voor of door jongeren en volwassenen zowel door amateurs, ervaringsdeskundigen als professionele kunstbeoefenaars.

Missie 2022-2023

Door middel van het project Mijn naam is haas heeft JUDKA  als doel seksueel misbruik bespreekbaar en de dissociatieve problematiek invoelbaar maken.  Zodat spreken over misbruik gehoord kan worden. En de dissociatieve identiteitsstoornis (h)erkend kan worden.

Strategie:

Twee jaren termijn:

Hazenbijeenkomsten

-Tussen eind mei en december gaat JUDKA het land in samen met Just Rijntjes (dramaturg en techniek) en Christel Kraaij (klinisch psycholoog en specialist in DIS).

-Kunstkaarten verkoop blijft van kracht

-Boek (voorstelling) blijft ook los in de verkoop

-Uitbreiden van de Hazenbijeenkomsten in Belgie

Hazenbijeenkomsten voor naasten ontwikkelen

Het werven van gelden:

Agis innovatiefonds heeft subsisie toegekend voor de hazenbijeenkomsten

Donaties zijn mogelijk via www.mijnnaamishaas.info/winkel

Je kan het project ook financieel en inhoudelijk ondersteunen d.m.v. koop van kunstkaarten.

Donaties maken het op korte termijn mogelijk om de boeken en op langere termijn het gesprek gaande te houden en de benodigde organisatorische kosten (zoals website, boekhouding e.d.)  te kunnen blijven betalen.

Organisatie

Bestuur (onbezoldigd)

Barbara Reijs Penningmeester

Tet van der Donk Voorzitter

Thijs de Bruijn Secretaris

Algemeen bestuurslid ( niet opgenomen bij KVK)

Miriam van Beurden – communicatie/ inhoud -publiek

Joeri Bleumer inhoudelijk sparringpartner

KVK: 17202221

RSIN: 817591370

Vestigingsadres:      

Meeuwenlaan 65-2

1021 HV Amsterdam

Email: judith@judka.nl

Telefoon: 0610502313