Beleidsplan 2023-2024

Stichting JUDKA theatermakers, onder leiding van Judith Bruynzeels, werkt vanuit verschillende kunstdisciplines. Maatschappelijke vraagstukken zijn de katalysator voor het theatrale onderzoek. Het onderzoek is gericht op impact creëren vanuit een gedeelde ervaring.

Doelstelling zoals beschreven in de statuten:

Stichting JUDKA theatermakers heeft als doel initiëren, ontwikkelen, organiseren, produceren en uitvoeren van kunstzinnige maatschappelijk betrokken projecten, voor of door jongeren en volwassenen zowel door amateurs, ervaringsdeskundigen als professionele kunstbeoefenaars.

Missie 2023-2024

Door middel van het project Mijn naam is haas heeft JUDKA  als doel seksueel misbruik bespreekbaar en de dissociatieve problematiek invoelbaar maken.  Zodat spreken over misbruik gehoord kan worden. En de dissociatieve identiteitsstoornis (h)erkend kan worden.

Strategie:

Twee jaren termijn:

Hazenbijeenkomsten

-JUDKA blijft ook in 2023/2024 het land in gaan samen met Just Rijntjes (dramaturg en techniek) en Christel Kraaij (klinisch psycholoog en specialist in DIS). De samenwerking met Amanda Speekenbrink is verstevigd in de Hazenbijeenkomst specifiek gericht op de gevolgen van seksueel misbruik.

-Kunstkaarten verkoop blijft van kracht

-Boek (voorstelling) is ook los in de verkoop

-Uitbreiden van de Hazenbijeenkomsten in Belgie

Hazenbijeenkomsten voor naasten het land in

Het werven van gelden:

Agis innovatiefonds heeft in 2022 subsidie toegekend voor de hazenbijeenkomsten voor Hulpverleners. Zij zijn voornemens dit ook te doen voor de versie voor naasten. De eerste financiële ondersteuning is binnen en komt van de Hersenstichting; op stap budget.

Donaties zijn mogelijk via www.mijnnaamishaas.info/winkel

Je kan het project ook financieel en inhoudelijk ondersteunen d.m.v. koop van kunstkaarten.

Donaties maken het op korte termijn mogelijk om de boeken en op langere termijn het gesprek gaande te houden en de benodigde organisatorische kosten (zoals website, boekhouding e.d.)  te kunnen blijven betalen.

Organisatie

Bestuur (onbezoldigd)

Barbara Reijs Penningmeester

Tet van der Donk Voorzitter

Thijs de Bruijn Secretaris

Algemeen bestuurslid ( niet opgenomen bij KVK)

Miriam van Beurden – communicatie/ inhoud -publiek

Joeri Bleumer inhoudelijk sparringpartner

KVK: 17202221

RSIN: 817591370

Vestigingsadres:      

Meent 169

4847 NS Breda

Email: judith@judka.nl

Telefoon: 0610502313