Hazenbijeenkomst

Het onzegbare laten zien, voelen en proberen te vangen. Auditief en visueel.

Een ‘must do’ voor iedereen die te maken heeft met mensen met trauma/ dissociatieve problematiek

Deze bijeenkomst incompany  boeken?  Mail naar: info@mijnnaamishaas.info

Aanmelden open Hazenbijeenkomst?  Onderaan de pagina vind je de link

FOTO’S MIRIAM VAN BEURDEN

Via de koptelefoon neem ik je mee naar een vrouw die thuis probeert te komen. Het is het begin van de avond en onderweg naar huis raakt ze verdwaald. Waar ze belandt is voor haar net zo goed de vraag als voor de luisteraar.

In de audio hoor je vervormde concrete geluiden, zoals een trap, deur, omgevingsgeluiden van de stad. Just en ik bouwen een klankwereld op waarbij je een meerduidige beleving ervaart van de werkelijkheid. De poëtische taal en de concrete geluiden werken samen beeldend en daardoor sterk op de beleving van de luisteraar.

Het boek biedt je een visuele reis door een gefragmenteerd geheugen. Het boek heeft geen logische volgorde, het nodigt uit tot nieuwsgierig zijn en op onderzoek uit te gaan.  Het boek neemt je mee via taal en beeld en biedt een ingang om te kijken naar emoties die onder de oppervlakte kunnen spelen.  Het leert je met een open blik de wereld van de (trauma) delen te benaderen.

Het boek is na afloop te verkrijgen.

De ervaring van de audiovertelling en het boek zijn de ingang om met elkaar in gesprek te gaan en de gevolgen van vroegkinderlijk trauma inzichtelijk te maken.

Tekst / tekeningen en spel: Judith Bruynzeels
Componist: Floris van Bergeijk
Dramaturgie / techniek: Just Rijntjes
Klinisch psycholoog en gespreksleider: Christel Kraaij

Eerdere organisaties met wie we hebben samengewerkt : 

par
images
logo-comensha
logo-scharlaken-koord
GGZ-Drenthe-logo-1024x419-1

Enkele reacties van deelnemers :

Lucie Schermers; psychotherapeut
Lees verder
“Ik heb gemerkt dat de verwachtingen die we als behandelaars hebben, een (verbaal) narratief, een tijdslijn, een neiging tot duiden vaak niet goed aansluiten bij mensen met dissociatieve problematiek en dat het belang van een open, nieuwsgierige en onderzoekende houding, met aandacht voor de fysieke beleving hierbij essentieel is.”

Tijdens de gesprekken binnen de bijeenkomst wordt de cognitieve analyse even uitgeschakeld en de aandacht gevestigd op de fysieke gemoedstoestand. Het wordt zichtbaar en voelbaar hoe het lichaam een verhaal verteld.

Eye opener: Dis’sers zijn gewend en erop gericht zich onzichtbaar te maken. Hoe krijg je DIS in een lijstje?

Diagnosestelling: meer focus op non-verbale communicatie
Documentairemaker
Lees verder
” Je komt binnen in een wereld waar tijden over elkaar heen schuiven. Je maakt een indrukwekkende reis, associatief, beeldend, dwingend in zijn vorm door de koptelefoon, maar open door de manier van spreken en de audiomix ”.
Docent middelbaar onderwijs
Lees verder
''Wat bevrijdend om even alleen te hoeven luisteren. Het gevoel krijgen dat je samen aan het ontdekken bent wat er gezegd moet worden, fijn om niet meteen alles helder te krijgen en in eigen tempo erachter te komen wat schuurt.''
Marijn Goodijk
Marijn Goodijk
GroupCreated with Sketch.Lees verder
Wij komen regelmatig in aanraking met hulpvragers die dissociatief gedrag laten zien. Een complex fenomeen; welke we nu beter kunnen signaleren en o.a. daardoor hulpvragers ook beter kunnen begeleiden. Door de bijeenkomst hebben jullie een inkijkje gegeven in de mogelijke interne processen van iemand met DIS. Daarnaast hebben we handvaten gekregen om hier als professionals mee om te gaan. En dit alles op een manier die heel mooi aansloot bij ons team: creatief, inhoudelijk en vooral ook aansprekend. team leider Scharlaken Koord Amsterdam
Sanne de Vries
Sanne de Vriesconsulent AANPAK MENSENHANDEL bij ComeNSHA
Lees verder
Ik was samen met bevlogen hulpverleners van HVO Querido, Fier en Leger des Heils Midden-Nederland die allemaal op een OMM (opvang voor slachtoffers van mensenhandel en multiproblematiek) afdeling werken. Theatermaker Judith Bruynzeels heeft ons vanuit haar eigen ervaring een indringend kijkje gegeven in haar hoofd en leven. Wat we hoorden was intens, verwarrend en toch verhelderend. Ik zou alle hulpverleners die werken met cliënten waarbij trauma en misbruik speelt aanraden om naar een hazenbijeenkomst te gaan. Het laat je op een andere manier kijken. De creativiteit en rijke ervaring van Judith, samen met de kundige blik en toegevoegde informatie van Christel Kraaij maken dit een bijeenkomst die veel zal losmaken en bijblijven.
Vorige
Volgende