"het is eigenlijk een hele kunst, om zo uit je eigen ogen te verdwijnen"

mijn naam is haas

Het onzegbare laten zien, voelen en proberen te vangen.

Auditief en visueel, in voelen en in woorden. Een ‘must do’ voor iedereen die te maken heeft met mensen met trauma / dissociatieve problematiek

Een mix van ervaringsdeskundigheid, wetenschappelijke kennis en  poëzie.

“IT’S NOT ONLY ABOUT SURVIVORS FINDING THEIR VOICE. IT IS ALSO ABOUT SOCIETY FINDING THE COMPASSION TO LISTEN”

Mijn naam is haas is een project van JUDKA theatermakers onder leiding van Judith Bruynzeels.

De titel van dit project verwijst naar de betekenis van het gezegde; Ik heb er niets mee te maken, laat mij erbuiten, ik weet van niets.

Als kunstenaar en theatermaker onderzoek ik op verschillende manieren hoe trauma en dissociatie invoelbaar en bespreekbaar te maken. Kunst kan het onzegbare tot een gedeelde ervaring maken zodat we uit de onwetendheid raken waar het gezegde aan refereert.

 Dit meervoudige project, ‘Mijn naam is Haas’, bestaat uit tekeningen, audio en poëzie met daarnaast de Hazenbijeenkomsten voor hulpverleners waar we via audio en een boekenvoorstelling ervaringsgericht kennis overbrengen. 

Samen met specialist op het gebied  van DIS en klinisch psycholoog Christel Kraaij worden de deelnemers /hulpverleners eerst in het perspectief van iemand met trauma geplaatst.

Door de complexe belevingswereld te  ervaren wordt inzicht verkregen in de binnenwereld van  DIS. Dit wordt ondersteund met actuele wetenschappelijke  kennis. 

Drijfveer

Voordat Bessel van der Kolk, psychiater en traumaexpert,  in Zomergasten over zijn bevindingen kwam vertellen verscheen er al een groot opinie stuk in de Volkskrant;  “Optreden Bessel van der Kolk kan desastreuze gevolgen hebben” en is opnieuw het thema “hervonden herinneringen” weer volop en hevig nieuws. Diverse kranten interviewden psychologen die zich met het geheugen bezighouden over waarom we herinneringen aan seksueel misbruik in de kindertijd die pas na decennia opduiken moeten wantrouwen.
Opinie schrijvers (VK 27 aug 2022 baseren hun kennis niet op trauma gerelateerd onderzoek en dat maakt zulke scepsis kwetsend. Juist omdat het slachtoffers de moed om te spreken ontneemt. Het debat dat in 2017 en in  de jaren ‘90 over deze kwestie woedde is weer helemaal terug. 

En daar raakt het de motor van Mijn naam is haas. Ik ben verbijsterd. Alsof we in pakweg 30 jaar geen steek opschieten.

Trauma en dissociatie
Trauma zoveel meer dan alleen de gebeurtenis zelf.
Het uit zich als een voortdurende stroom van ontastbare beelden, sensaties en gedragingen die vaak ook voor jezelf moeilijk te begrijpen zijn, laat staan voor de mensen om je heen. Dissociatie is in essentie een beschermingsmechanisme waarbij je de verbinding met jezelf, de ander en de omgeving verliest. Tijdens overweldigende gebeurtenissen ben je niet in staat helder te denken en hetgeen je wordt aangedaan op te slaan als een verhaal dat je chronologisch kunt navertellen.” 

Via kunst zoek ik naar manieren om deze verhalen te vertellen, zodat we door middel van de ervaring die het werk oproept, met elkaar in contact kunnen komen.”

Dit project en deze missie kan jij ook  ondersteunen:

Neem een kijkje in de winkel waar je een prachtige set kaarten vindt, voor jezelf of om aan iemand cadeau te doen. Via de verspreiding van de kaarten (en het boek of de bundel) breng je mede het project onder de aandacht en zorgen we er samen voor dat spreken over misbruik gehoord kan worden.

Judith Bruynzeels, dichter en beeldend theatermaker.

info@mijnnaamishaas.info


Hazenbijeenkomst

Lees meer over de

Hazenbijeenkomst

Steun mijn naam is haas

Koop een kaarten set of doe een donatie

Ga naar de winkel

Boeklezing

Lees meer over de

Boeklezing

Boek

Lees meer over het

Boek