tekening van een paard

"het is eigenlijk een hele kunst, om zo uit je eigen ogen te verdwijnen"

Mijn naam is haas  is een meervoudig project van JUDKA theatermakers. Dit project maakt misbruik bespreekbaar en dissociatie invoelbaar door middel van de audiovertelling en het prentenboek.

De titel verwijst naar de betekenis van het gezegde; ‘Ik weet van niets.’ ‘Ik heb er niets mee te maken’. ‘Laat mij erbuiten’.

Het is een hachelijk pad, een mijnenveld van emoties; het bespreekbaar maken van trauma door seksueel misbruik. Het is complex en vraagt om moed, tijd en aandacht.

Mijn naam is haas biedt handvatten om op pad te kunnen gaan en daadwerkelijk stappen te zetten om samen te kunnen gaan luisteren naar een thema dat op allerlei manieren wringt.

Ondersteund door Fonds ZOZ is er de pilot-audiovertelling ontwikkeld.

Uit de gesprekken naar aanleiding van de vertelling  kwam naar voren dat bij zowel de hulpverlening als docenten en naastbetrokken, nood is aan kennis en handvatten.

De audiovertelling creëert bij de luisteraar een fysieke ervaring omdat deze even in het hoofd stapt van iemand met trauma. Door invoelbaar te maken hoe trauma doorwerkt in het hier en nu kunnen we vanuit dit inzicht met elkaar het gesprek aangaan.

Met ondersteuning van Social Run werkt JUDKA momenteel een pilot versie van het boek uit.

Om het project onder de aandacht te brengen en het boek verder te ontwikkelen is er de mogelijkheid de tekeningen uit het boek te kopen. Neem gerust een kijkje in de winkel, daar vind je een prachtige set kaarten. Met de financiele ondersteuning kunnen we zorgen dat het trauma niet alleen gedragen hoeft te worden, maar maken we er een gezamenlijk gedragen verhaal van.

 

Op poëtische wijze, met humor en ontroering.

tekening van een haas